image image image image

IMTF

IMTF
سال 1994همان سالی بود که تایلند اولین سال حفظ و ترویج فرهنگ تایلندی را جشن گرفت.در بخشی از این جشن ،مراسم Wai Kru" "موی تای، توسط کمیسیون فرهنگ ملی و سازمان تربیت بدنی در سالن Janyingyoung" " در استادیوم ملی برگزار شد.
سرپرستی این مراسم بر عهده ژنرال "Prem Tinsulanon " از اعضای مجلس خصوصی پادشاه و سیاستمدار ارشد تایلند بود. وی به حدی تحت تاثیر موفقیت های این روز مهم قرار گرفته بود که به آقای Kwang Robkob" "، رئیس تربیت بدنی و دیگر اشخاص برجسته اطلاع داد که وی مایل است تا مردم را از کشورهای مختلف سراسر جهان ببیند که به تایلند می آیند و تمرین کرده و در مراسم Wai Kru"شرکت کرده و در موی تای رقابت می کنند.
این امر مهم ترین دلیلی بود برای اینکه فدراسیون رسما در سال 1994توسط یک تصمیم متفقانه توسط اعضای موسس آن شکل گیرد. اعضایی که از محترم ترین افراد جامعه تایلند به شمار می رفتند. آنها شامل نمایندگان اسبق نخست وزیر تایلند ، ژنرال "Tieonchai Sirisumpan" ، کارمندان دولت ، نمایندگان ورزش ملی تایلند و نیز سران دو نیروی ارتش و پلیس می شدند.
فرصت مناسب افتتاحیه مراسم در 5 سپتامبر 1994در استادیوم ملی بانکوک به دست آمد که زیر نظارت فدراسیون بین المللی موی تای IMTF" "بود .اما اعضای این گروه از مشکل بزرگی مطلع شدند که بسیاری از جنبه های موی تای سنتی کمرنگ شده و درخواست تشریفات رقص پیش از مبارزه "Ram Muay"از مسئولین عملی نشده بود و این مراسم نه تنها در غرب اجرا میشود بلکه حتی در سرزمین مادری خویش ، تایلند، نیز وجود دارد. علاوه بر این نام هنری موی تای نیز ، حتی در برخی کشورهای غربی به کیک بوکسینگ تایلندی تغییر یافته است.
دلایل این چنینی بود که گروه را به فعالیت واداشت تا دست به عمل زده و این اساس یک تغییر بود! اما برای اینکه این تغییر تحقق پیدا کند روش های مشخصی وجود داشت که در ابتدای امر نیاز به تکمیل شدن براساس قوانین و مقررات تایلندی داشت.
اعضای موسس فدراسیون بین المللی موی تای IMTF""که بعدها به عنوان "کمیته اجرایی" شناخته شدند هر گونه تلاشی را برای این مهم انجام دادند تا انجمن جدید براساس روش درست حفاظت از اجرای قوانین تایلندی تنظیم شود. اما این کار ماه های زیادی طول کشید از آن جهت که اعضای انجمن در حال تنظیم فعالیت هایی جهت به دست آوردن رسمیت شناختن "IMTF"بودند. در این راستا تمامی  قدم های ضروری برداشته شد به جز به رسمیت شناخته شدن توسط قدرت ورزش تایلند! و این امر به دلایل ناشناخته و مسایلی بود که ما آن را درک نمی کنیم! و حکم دادگاه تایلند به زودی در انتظار این قدم آخرین است.
هر چند فدراسیون بین المللی موی تای IMTF""به ترویج مبادی بین المللی هنر سنتی موی تای ادامه می دهد. هنری که پیشینه آن به 2000سال قبل میرسد و ورزش ملی تایلند است. این فعالیت  شروع شده است و اعضای بین المللی فدراسیون IMTF""در این مرحله به 102کشور عضو در سرتاسر جهان افزایش یافته اند. و این امر هنوز در میان ورزشکاران و آموزش دهندگان موی تای در همه ی قاره ها در حال گسترش است.
لازم به ذکر است که بسیاری از کشورهای عضو ، رسمیت موی تای و فدراسیون بین المللی موی تای را با استفاده از قدرتشان و نیز کمیته های المپیک شان دریافت کرده اند.