بیش از 30 سازمان موی تای تایلند متحد شده اند تا از موی تای در برابر انحصار IFMA محافظت کنند.

با توجه به نشر اکاذیب مداوم توسط فدارسیون موی تای آماتوری ifma , که همواره با دروغگویی موجب تخریب فدارسیونهای دیگر موی تای شده

و در کل جهان به این ورزش آسیب زده در یک اقدام هماهنگ کلیه فدارسیونها ، سازمانها ، انجمن ها ، برخی از پیشکسوتان و مدیران ارشد موی تای با طرح شکایت از این سازمان به دولت تایلند خواستار رسیدگی به تخلفات آن شده اند، اسامی فدارسیونها و انجمن ها از این قرار است.
AITMA , IMTF, WMF, WBC ,WPMF ,KMA ,WMHA ,WPMTA, IBF, WMA,